Links

Links

Uitgeverij BosBoek.nl

RiekjeBoswijk  o.a. blogberichten

Boswijk Instituut (voor therapie en opleiding)

Sangha van hulpverleners

Stichting Leven in Aandacht

Plum Village  Boeddhistisch klooster en meditatiecentrum in Zuid Frankrijk

EIAB European Institute of Applied Buddism, Waldbröl, Duitsland)

Boswijk Netwerk  netwerk van therapeuten opgeleid bij Centrum Boswijk/Boswijk Instituut

Boedapest Sangha

Bell of mindfulness hier kan je een bel dowlnloaden voor in je computer

Uitgeverij De Toorts Uitgever van de meeste van Riekje’s boeken