Liefde in wonderland

Liefde in wonderland

Liefde in Wonderland: een licht ironische titel voor een boek waarin serieus wordt ingegaan op de relatie tussen cliënt en (alternatieve) hulpverlener. Wonderland, omdat een cliënt in de wereld van (alternatieve) geneeswijzen, psychotherapie, spirituele ontwikkeling, astrologie, healing en dergelijke vaak totaal wordt overdonderd door wat hij hoort, ziet en meemaakt. Liefde, omdat de relatie tussen client en hulpverlener vaak allerlei gradaties en kenmerken vertoont van liefde of verliefdheid, zoals bewondering en afhankelijkheid.

Deze gevoelens ontstaan op grond van projecties (in vakjargon: overdracht), maar slaan soms om in teleurstelling en vijandelijkheid, eveneens op grond van projecties. Er ontstaan dan verwarrende tot pijnlijke misverstanden, waardoor de hulp of de (psycho)therapie gedeeltelijk of zelfs helemaal mislukt. Ook een spirituele ontwikkelingsweg, in welke vorm dan ook, kan door overdracht worden overschaduwd of belemmerd.

Riekje Boswijk-Hummel beschrijft in dit boek het aandeel van zowel de client als de hulpverlener aan dergelijke verwarringen. Duidelijk wordt hoe verliefdheid, idealisering, afhankelijkheid, ‘clanvorming’, maar ook gevoelens als teleurstelling, angst, schuld, vernedering, woede en rancune kunnen ontstaan. Met name haar inzichten over de functie en het effect van het verwerken van pijn (bij client en hulpverlener) zijn interessant.

Liefde in Wonderland bevat zinnige en verhelderende informatie voor clienten, patienten, leerlingen of cursisten en onontbeerlijke informatie voor (alternatieve) hulpverleners en hulpverleners-in-opleiding.

Omdat overdracht voorkomt in iedere relatie waarin sprake is van hierarchie en/of a ffectie, is deze informatie ook direct van toepassing op werk-, onderwijs, liefdes- en ouder-kind-relaties.

Riekje Boswijk-Hummel baseert zich op ongeveer dertig jaar ervaring als client en therapeut, en illustreert haar boek met tal van voorbeelden waarin zij zichzelf op humoristische wijze in beide rollen tekent. Het boek heeft hierdoor een grote en vooral praktische herkenbaarheid.

Een boek voor iedereen die iets te maken heeft (gehad) met welke vorm van hulpverlening of spirituele ontwikkeling ook. Speciaal voor wie zich (alsnog) wil verdiepen in wat zich, naast de inhoudelijke aspecten van die hulpverlening, op relationeel gebied heeft afgespeeld of afspeelt.

264 pagina’s
ISBN 978 90 6020 756 7
uitg. De Toorts, Haarlem
€ 24,00
terug naar alle boeken