De anatomie van liefde

De anatomie van liefde

De energie van het hart in relaties

In haar boeken heeft Riekje Boswijk-Hummel het hart – dat wil zeggen: het vermogen en de behoefte om liefde te geven en te ontvangen – altijd als bron van het menselijk handelen genoemd.
De Anatomie van Liefde gaat in zijn geheel over deze bron.

Op haar heldere, zorgvuldige en gedetailleerde wijze beschrijft de auteur verschillende verschijningsvormen van liefde, onder andere: vreugde, liefde, extase, mededogen, opofferingsgezindheid, verlangen, troost, vertrouwen, geduld, wanhoop, stoutmoedigheid, tederheid, ontroering en verontwaardiging.
Als speciale vermogens van het hart worden het geweten en de capaciteit om te zuiveren door middel van spijt, berouw en vergeving genoemd en beschreven.
De Anatomie van Liefde is een logisch vervolg op voorgaande boeken van Riekje Boswijk, zoals Revolutie binnen het Huwelijk, De Geboorte van Moeder en Kind en Ruzie. Samen beschrijven deze boeken de belangrijkste knooppunten in het leven van volwassenen.

De Anatomie van Liefde staat echter ook volledig op zichzelf en kan zonder voorkennis uit bovengenoemde boeken worden gelezen.

En tenslotte is De Anatomie van Liefde niet alleen interessant voor wie zich in de psychologie van de mens verdiept, maar ook voor wie een meer filosofisch getint boek waardeert. Mede daarom is het een opmerkelijk boek.

144 pagina’s
ISBN 978 90 6020 604 1/ NUGI 711/611
Uitg. De Toorts, Haarlem
€ 22,00
terug naar alle boeken