Dana

Wat is Dana?

Voor veel mensen is ‘Dana’ een onbekende manier van ‘betalen’.
Daarom vind je hieronder een korte toelichting.

Wat is Dana?
Dana (vrijgevigheid) heeft een lange geschiedenis in Boeddhistische gemeenschappen, als een spirituele beoefening, en als een manier om geld in te zamelen. Het onderricht wordt kosteloos gegeven, maar er is ondersteuning nodig voor hen die hun leven wijden aan het geven van onderricht in bewuste aandacht. Dana is een gift, geschonken vanuit ons hart, in overeenstemming met ieders mogelijkheden en omstandigheden.
Dana is dus geen fooi, maar een noodzakelijke bijdrage in het levensonderhoud van de leraren. Daardoor kunnen zij ook in de toekomst anderen laten profiteren van Dharma-onderricht en begeleiding.

Betaling voor retraites  bestaat uit twee delen:

1. De kosten voor het verblijf en administratie. Dit zijn de zuivere
onkosten, zonder enige winst. Hiervoor ontvang je een factuur.

2. Een vrijwillige donatie (Dana=vrijgevigheid ) aan het eind van de retraite, als blijk van waardering voor het onderricht en als ondersteuning van de leraren. Voor wie hierbij behoefte heeft aan houvast: een donatie van 12,50 Euro tot 20 Euro per dagdeel (de Winterretraite bestaat uit 12 dagdelen) is gebruikelijk, terwijl elke bijdrage -groter of kleiner- in dank wordt aanvaard.

Gebrek aan financiële mogelijkheden mag nooit een reden zijn om van deelname af te zien. Voor wie een heel laag inkomen heeft (bijv. bijstand, student, alleen AOW) zal Dana dus zeker lager uitkomen dan bovengenoemde richtbedragen.