Inschrijven

Inschrijf- en deelnamevoorwaarden

AFZEGGEN
Tot 3 weken voor aanvang van het programma kunt u nog afzeggen. U bent dan alleen € 25,– administratiekosten verschuldigd. Als u later afzegt worden de deelname- en verblijfkosten volledig berekend. Ook wanneer u tussentijds deelname aan een groep afbreekt blijft u de volledige deelname- en verblijfkosten verschuldigd. (Afzeggen individuele afspraken uiterlijk twee werkdagen van tevoren).

NIET DOORGAAN VAN EEN GROEP
Indien een groep – om welke reden dan ook – niet door kan gaan, dan krijgt u daarvan zo tijdig mogelijk bericht en worden de door u betaalde deelnamekosten op uw rekening teruggestort.

ALGEMEEN
Deelname aan groepen, retraites of individuele begeleiding geschiedt altijd op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met dit uitgangspunt.

DANA
Wat is Dana?
Voor sommige groepen worden alleen de zuivere verblijfkosten vermeld. Daar wordt dus geen enkele winst op gemaakt. Daarnaast wordt -naar Boeddhistisch gebruik- tijdens het programma een gift verwacht. Dit heet ‘Dana’. De hoogte van de Dana wordt door uzelf bepaald, in overeenstemming met uw financiële mogelijkheden en de waarde voor u van het gebodene. U wordt verzocht zich te realiseren dat de leraren van Dana moeten leven, en er verantwoordelijk mee om te gaan.
Als er bij een groep Dana wordt verwacht dan staat dat op deze site duidelijk vermeld bij de informatie over de betreffende groep.