Atelier Mooie Woorden

Vanaf 1984 tot en met 2019 schreef ik tien boeken. Dat is bij veel mensen bekend. Niet bekend is, dat ik die boeken steeds in periodes schreef: vanaf 1984 tot 1990 schreef ik vijf boeken, vanaf 1997 tot 2001 vier, in 2010 eentje en in 2017 de laatste. Tussen de verschillende ‘schrijfperiodes’ liggen dus steeds periodes van minstens zeven jaar. Je kunt het writers-blocks noemen en zo ervoer ik ze vaak ook. Bij nader inzien waren het periodes waarin ik ruimte gaf aan wat er zich in mijn innerlijk afspeelde. 

Ik gaf dat proces beeldend weer door gekleurde bladen te maken waarop ik woorden, zinnen, dagboekfragmenten of eigen gedichten schreef, soms ook regels of gezegdes uit mystieke tradities die me aanspraken. Een enkele keer stond er heel nadrukkelijk niets. Ik noemde ze ‘bladen’ omdat ik me voorstelde dat het pagina’s waren uit een vergeten geraakt boek.

Tientallen van deze ‘bladen’ heb ik gemaakt. Zonder erbij na te denken, vaak in een razend tempo,

soms wel tien tot vijftien na elkaar. Alsof ik achter elke rationele controle langs een ontwikkeling die zich diep in mij voltrok, probeerde op te diepen en vast te leggen. 

Nu, na al die jaren kan ik zien dat het een spiritueel of religieus proces was dat zich in mijn voltrok. Het manifesteerde zich aan de hand van allerlei wisselende emotionele stemmingen: onzekerheid, verwarring, angst, ontroering, hoop, wanhoop, vreugde, ruimte. Ik legde ze vast in woorden, kleuren, lijnen en vlekken.

En dan ontstaan er tussen deze stemmingen door steeds vaker korte of langere periodes van stilte, woordenloosheid. Ik doe dan niets anders meer dan mijn ademhaling registeren: in, uit, in, uit, in, uit enzovoort. En er zijn momenten waarop zelfs dat niet meer bestaat. Er is dan alleen nog maar stilte.

In deze stiltes ontstonden mijn ‘meditatiedobbelstenen’; vierkante blokjes waarop ik woorden schrijf die gebruikt kunnen worden als meditatie-onderwerp.

Al deze ‘bladen’ en ‘meditatiedobbelstenen’ hebben jarenlang opgeslagen gelegen in mappen en dozen. Totdat ik vorig jaar besloot om ze te laten zien en te verkopen. Gelukkig hebben we een huis waarin dat mogelijk is. Concreet betekent dit dat mijn ‘Atelier Mooie Woorden’ iedere eerste zondag van de maand (11.00-17.00 uur) open is, plus de weekends van 24 en 25 augustus en het weekend van 31 augustus en 1september. Van harte welkom.
Riekje

Atelier ‘Mooie Woorden’,  Bloemendaal 3, 5301 CL Zaltbommel